“Ballady i romanse” Broniewskiego. W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

19.04.1943 – 19.04.2023 r. Malowanym ptakom i Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata odcinek ten poświęcamy. “Słu­chaj, dzie­wecz­ko! Ona nie słu­cha… To dzień bia­ły, to mia­stecz­ko…”. Nie ma mia­stecz­ka, nie ma ży­we­go du­cha, po gru­zach bie­ga naga, ruda Ryf­ka, trzy­na­sto­let­nie dziec­ko. Nadjeżdżają gru­bi Niem­cy w gru­bym tan­ku… (Ucie­kaj, ucie­kaj, Ryf­ka!)…

LINK